Tretmanom postavljanja nakita (najčešće cirkona) na zube ne oštećuje se caklina jer je to vrlo nježan postupak. Potpuno je bezbolan, vrlo jednostavan i ni na koji način ne oštećuje zub ili zubnu caklinu. Prilikom postavljanja cirkona na zub, zub se ne brusi niti oštećuje.

Za lijepljenje cirkona na zub koriste se materijali koji se inače koriste u stomatologiji tako da se može isključiti strah od kancerogenih djelovanja ljepila za postavljanje cirkona. Skidanje cirkona ne oštećuje zub jer se zub nakon skidanja polira i odstranjuje se višak materijala koji je ostao nakon cirkona.