Parodontologija 

je posebna grana dentalne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti koje pogađaju parodont. Parodont su potporna tkiva zuba koja uključuju gingivu (desni), kost i parodontni ligament, a zaslužna su za potporu zuba u čeljusti.

Parodontne bolesti počinju nakupljanjem patogenih bakterija. Naslage bakterijskog plaka i kamenca na zubima dovode do upale koja razara potporna tkiva zuba.

Oralna hirurgija 

je grana stomatologije kojom se zbrinjavaju oboljenja mekih i tvrdih tkiva usne duplje a koja se ne mogu rešiti konzervativnom terapijom.

U domen oralne hirurgije spadaju rutinska vađenja zuba, komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korena zuba, operacija vrha korena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, meko-tkivne korekcije, vađenje cista i promena u viličnim kostima itd…

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i hirurškim tretmanom nepravilnosti i patoloških promena zuba, mekih tkiva i koštanih struktura orofacijalne regije.


Oralna hirurgija je neretko i u službi drugih oblasti stomatologije, pa nalazi primenu i u pripremi za neke druge tipove intervencija iz oblasni implantologije i ortodoncije.