Liječenje zuba tj. endodoncija spada u opću stomatologiju te se odnosi na terapiju procesa samog zuba tj. zubnog živca. Samo liječenje zuba iglicama vrlo je delikatan zahvat jer zahtijeva veliku preciznost doktora dentalne medicine koji ulazi u samu srž zuba kako bi liječio upalu živca i samim time spasio zub.